داستانێ کوڵێ هه‌ورامیانێ

(1)

چی زاڕۆڵێ بێدەنگ بانەو بانشانە! تۆ واچی شێخ ئامابۆ ؟ جاران بە زرم و کوتوو تەپڵ و دەفی زانێنمێ شێخی تەشریقش ئاردەن! ئیتر زاڕۆڵێ گەڕەکی" تلووکرماجی، پیرمکایەڵ ، باواخاکی و خەیری زیندە" وەنەو پیرەژەنێنە گلێرێ بێنمێوەو بە وەرێسە بییای یان بێبن و چێوی چا بابەتە پڕچێ وەشێ کەرێنمێ پەی وێما و چەنی دەروێشا بە "حەی و حەی ئەڵا" کۆوکەمەری ئارێنمێوە دەنگێ

 ئارۆ چیێش بیەن ؟ زاڕۆڵی پێسە جارانی وەششا نیا ، با قوللە بانۆ سەرە کێشوو ،ئا خەڵکە  چێش کەرۆ ؟ ڕووەو یانەو ئێمە مەیا!

کابرای مشکی بەسەر بەسام و هەیبەتەوە کووجییە گوینێوە سەرەش زنیۆو حەشاماتێوە فرە کەوتێبێنی شۆنیش ، یۆ سنووقەکەیش پەی هۆرگێرێ و یۆ سوارو هەسەرێش کەرێ و یۆیچ یانەو یانە گێڵنێش و ئی بان و ئەوبان جاڕ دێ : خـەتــەنـە کەرم ، خـەتـەنـە...؟

منی نیگبەتیش پێسەواچی گلاراویمه‌نه‌ و پەی شەڕی گێڵوو پەپوولە ئاسا  وێم  وست وەرو دەسیشا؟!
"
بدیە ئامریچڵێ "ئاخخخخخخخخخخخ ئیتر  نەزانام  شەوەنە یان ڕۆ، زەمین سوور کەرێوه‌ چەنی ونێ، خاسا چەنی بەشێوە جە لەشیت بڕاوە بەبێ ئانەی سڕت کەراو و ورازاشۆ ؟  ئانە بامه‌نۆ ساوڵۆن و پانسمان و ئیجۆرە چێوێ هەرباسشا نەبێ؟

بێمزەڕەت بی " مـەمـەدەلی" بەشێ خودای دان چی مشیۆ تۆ چەنەم بسانی و فڕەش دەی وەرو کت و تووتەی؟!

حەتمەن ماچۆ شیرینیو سونـەت کەردەیتا؟

ئەی خۆ مەتی "خوچێچ "کناچێ خـەتـەنـە کەرۆ چی پێسە ئی کابرایە جاڕش پەی مەداو شیرینیچ بەش مەکەراوە!

تۆ واچی ئی ماسە بێ موو بۆ؟!(2)
     ئەی ئانە نیا ماچا دنیاو ئارۆی، دنیاو عەقڵ و زانایی و کارئاسانی و فرە چێوا تەریه‌نه‌ ، ئه‌ی چی کەس قەباڵـەو کەسی مەوانۆوه‌ ! ئاشەوە گەرکما بێ" لـەوە "ی خەتـەنـە کەرمێ ، ئەداش واچێ دکتۆری  تایبەت نەبۆ نمازو خەتەنەش کەرا ! خاسا خۆ ئاکابرا منش خەتەنە کەردا دکتۆری تایبەت نەبێ و جیاتی "تەمتووری" بووڵـە کەرێ  سەرو زامەکەیه‌رە و ئی گرد هەراو هوریایچشە گەرەک نەبێ!

فەرماوە ، خانمە نامێ سەد کەساش پەی نوویستەنا و مشیۆ کارتەو داوەتیشا پەی کیانوو و هۆڵشا پەی گێرو ؟

بەڕێز ئاغای فڵان و خاتوو فڵان ...

وەشحاڵینمی بە ئامادە بییەیتا جە هۆڵو...

ناشوکری نەبۆ نامێو هۆڵەکەی نمەی سەرو زوانیم ! تۆ واچی زوانیچم  نەبڕیابۆ ! نا، یەکجار پاسەیچ نیا، چەنی زوان بــڕیۆ؟

ئاسانا ؟ هەر ئەننە ئیرادەش چەنەگێری، ئیتر بیە و نەبیەیش یۆن؟

دەیخۆمن زوانم هەن، بەڵام بێ ئانەی بــڕاش، نە ئیرادەش هەن و نە مزانۆ تام و لەزەت چێشا؟!
واز بارە، ویرو هۆڵەکەینە بە، بزانە نامێش چێشا با خەڵک وەنەش نەشێویۆ و بێزاشۆ !

کورە دەی چ فەرقێو کەرۆ نامێش چێش بۆ و چێش نەبۆ ! هەر ئێندنە شۆنی بەرکەرا و یۆگیرێ با!

دنیاکێ فاریِەنە ، ئەگینا ئەوسا بەبێ داوەت گلێرێ بێنمێوە، ئیتر ئاغا و خانم و فڵان و فیسارش گەرەک نەبێ و بە زوانوو وێما و بەبێ کێشە نامێو یۆی دێنمێ؟

کەردما نامێوەش بییە پێسە نامێو من ! ئاوەخت سەرت وەنەشێونا و جیاتی هۆڵی پیایانـەی ، هۆڵی ژەنانەت نیشانە مدا؟!


(3)

    تۆ واچی تاتەم شاکارش کەردەبۆ و دلێ ئی گردو نامانه‌ ئی نامێشە هۆرچنیەبو ؟ فەقیر چووزانۆ ڕەفعــەت زوانوو وێما نیا و سەوای هەریۆ جۆری نامێم مدۆ بە ڕەحمەت بۆ حەکە شێت واچێم په‌نە : ڕەحفەت، ئەدایچم کە فرە وەشش مسیەو ماچۆم پنە ڕەفحەت!

بەڵام مەزانوو چی مامۆستاکەما پەنەش واتانێ "خانم مرادی" کە من پاسە تووڕە بیا؟!

ناهەقم نەبێ، کوڕەکە وێش بە وەرزشکار زانێ و دانشگانــە حەساو پەی کەسی نەکەرێ!؟ خوازما ئاڕۆیچە کە پۆلەکە جمەش ئێ چەنی کناچا ، مامۆستا دەفتەرەکەش بەرئارد و دمای ئەوەواناو چندنە نامێوی، عەینەکەکێشَ کەردێ چەم:

خانم محمدی: بەڵی مامۆستا

خانم محسنی: بەلێ مامۆستا

خانم مرادی : ها!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 ئیتر بۆ دیارو قیلە قیلوو هەرا و هوریاو زارۆڵا!

هارەقو شەرمیم متەرەو و پەی هەمیشەی بەرزی و بەرزاییم وەرو چەما کەوت؟!

گەرەکم بێ سەلەمنوو نامەکێم کوڕانێنە، دڵوو وێمەنە واتم  چووزانۆ تاتەم بە شانازییەوە ئی نامێشە پەی ئێستەناوە؟ کەردیچما کناچانێ بۆ، کوڕو کناچە فەرقش چێشا؟ ئەگەر فەرقشا نەبۆ چی پاسە پەنەم خوا ؟

خۆزگە نامێم مەحمود یان احمد یان احد یان مسەفا و چا جۆرە ناما بییە ، وەس نەبێ پێسە کاڵای تەزویر مارکێ وێمانێشا پۆوە چەسپنێنێ و ئاوەخت پنەم واچێنی : مچە، ئەحە ، حەمـە یان خولە و ئیتر شەرم نەگێرێم!

بەینوو وێمانه‌ بۆ پانەیه‌ واز نارێنی و پەنەت واچێنێ: خولە کەچەڵ، مچەکۆر و ئەحە شەل و...

بەڵام وەس نیا مەواچات پەنە" خانم مرادی" و پەی هەتا هەتای تووشو سەرە ئێشەی نمەی؟
 
(4)
     
ڕەحمەتەو رۆحو وەڵینا کە واتەنشا : "زوان تو بازه‌م سەرەم سڵامەت "

لاو وێشۆ کوڕەکە گەرەکش بێ هەنگ ئاسا هەریاگێو گوڵ و گوڵزارێو هەن سەرەش پـۆرە کەرۆ و ئاوارە بارۆ پەی کلوورەو زوان و ئەدبی کوردی؟

هەر ئێندنە وەش بێ چیرۆکەکەێم  نیا وەرو دەسیشا ، ئیتر پێَسە دەس بەری پەی هیلیانۆ زەردەواڵا دێویایم وەنەو  کۆتێ بۆڵەبۆڵ ؟!

کاکەگیان ئینە چ زوانێوا ؟! مەبۆ ! چەنی کریۆ!؟

بدیە منی داماو ، ئەرەجییەم  ڕۆشنویرو وڵاتە تازە جە ئەدابیەکەیم  پەرۆشوو هەنگوینی وێمانەیا ؟! نەزانام ...

واتم : چی مەگەر... ؟

هەرپاسە کە خەریکەو ئەوەوانای بێ سەرەش بەرز نەکەردۆ و قسێو ئەوەڵ وئاخریش کەردە: 

"ڕاست گەرەک بۆ، ئێمە بەس کوردی وەڵا کەرمێوە!"

واتم : بەڕیز گیان زوانی هۆرامییا !

ڕاسا هەورامییا ! بەڵام کەس مەزانۆ وانۆشۆ !!

هەڕە سەرەمەرە ، ئینە هۆرامییە  پەساکریاکەو  ئارۆیا کەس مەزانۆ بوانۆشۆ ! ئەی ئورومۆن بییە چێش؟ خۆ ئانە مشیای سەیدی هۆرامیما زیندنە کەردێوە پەی ئەوەوانایش؟!


(5)
    
ئەی چی ماچا گیواو سەرو ڕیشەو وێشۆ سەوز بۆوە!

کورە ڕیشەو چێشی و گیواو چێشی، ئوونـە نیا باخ و باخاتیشما خەریکا پێسە زوانەکەیما قەرەچۆڵش بــڕیان! وەروەو چێشی و وارانوو چێشی ؟

خواکەرۆ ڕاس بۆ! زاناکێ  وێشاوە مەواچا دنیا ئاخرا ؟

خاسا ئەی جه‌ قەور وقیامەتەنە چێش ؟ کێ چی زوانە عەڵاجەوییە یاوۆنە ؟! ناشوکری نەبۆ چی دنیانە دوێ کەلیمێ عەرەبیشا فێر نەکەردا؟

خوا خێرەو مەڵا سەعڵڵای بنویسۆ ! وەس نەبێ بە زوانەکەو وێما چوار کەلیمێ تەڵقینەش فێر کەردیمێ !

ئا ڕووە شەفە زەرد مەردەبێ و ئاد تەڵقینەش دارە:

شەفە کوڕو حەوێ !

ئانا تۆ مەردەنی!

دوێ ملایەکی مەیا سەرت ،

باکت نەبۆ! بە زوانوو وێما جوابشا دەوە ؟!

خوا یۆن، پێغەمبەرم ...

ئیجا بۆ وێت گێرە؟ مەلا سەعوڵڵا سەرە هەڕینی ئارێرە خووە! بەڵام کێ ماچۆ چەو دنیایچەنە پێسە ڕۆنامەکەو وێما بۆڵەبۆڵ مەکەراو و مەواچا حاڵیما مەبۆ ؟ ئەوسا یان مشیۆ بە زوانی ستاندارد جواب دەیوە ! یان ماچات پـەنـە لوە یۆ بارە هۆرش گێڵنۆوە سەرو زوانوو قورعانی؟!

تۆ واچی ئادێ ڕاس واچا و ئێمە جڕو جانەوەرێ بیمێ ؟!

یانەو مینۆرسکی و مەکنزی و کێ وکێ... ئاوا !

خۆ ئەگەر ئادێ نەبێنێ ڕەنگە ئیسەیچ کەس نامێما نەزانێ و پەنەشا واتێنمێ خێڵ و جن وجنۆکەی !
ناڕەحەتێ مەبیدێ ؟

تا ئیسەیچ خەڵکمان هەن هیچ نامێوەشا پەی نەیەستەنۆ ! وەس نیا جن و جنۆکەیچما پـەنـە ڕوا وینا ؟!

 

(6)
    بلـەسوور  واچێ : ئەوسا نان نەبێ بوەرمێ ، چێگۆ وەزی و تفی و هەنارو ساو و هەڵووچە  گێرە  تا چای لاجان و  ڕوه‌نی وێمانەو و کەشک و دۆ ، بار کەرێنمێ و سەراسەرو وەڵاتی گێڵێنمێ بەشکەم بەشو موحتاجی بەرکەردەی گەنمەما دەس گنۆ و ژەن و زارۆلەش پنە بژیونم، هەریاگێ بارما وسته‌ بیە واچێنێما په‌نـە: گۆرانی ؟!

واتم   چی مەگەر گۆران

ئەی هووووووووووووووو؟

کوڕەکەم گەورە بییەی مزانی چی!؟

ناوامە دەنگێوە ئاشنا ئاینـــەو خیاڵیش مــــاڕانێ؟

هۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ ماچی ئینا چەو دنیانە، چایەکەت سەردۆ بی،

ئازا قەڵەم و کاغەزم گرت دەسمەوە:

بێ قەزا بی بلە سوور،  چ بەزمێوەت پەی نیانێوه‌! خاسا فەرقش چێشا؟

گۆران و گاڤران و گەڤر و کافر ؟!

هەرجۆرێ حەسابش کەری، هەر یۆن

بە قەوڵـوو وەڵینا:

ئی ڕێ ملۆوە سەرو ڕاو لڕی؟!


_______________________________________________
رۆشنکەردەیۆ :

 لڕ: کەشێوی هەڵەتا  کەگردو ڕاکاو بنارو کەلە قەندی چا یۆگیراوە 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic