داستانێ کوڵێ هه‌ورامیانێ

کناچێوەی  چوار  ساڵێ  جە  یانێوەنە  بۆ. تاتەو  کناچێ ،کناچەکێش فرە  وەشە  مسیۆ.عاذەتو کناچێ  وێ  شیرین کەرێ. هەرچی  تاتەش  مەێوە ، وێش  وزونە   باوشیش و، دەس  کەرو  ملش. ماچش  کەرو ،قسێ  وەشێش  پەی کەرو.تاتەش  کارێوش  پنە  مە. گرد  ڕوێو  زووتەر  مەێوە  پەی  یانەی. چێوێ  وەشێش  پەی  مارو.  بەینو  تاتەی و کناچێ  فرە  وەش  بۆ. تاتە  کارێوش  پنە  مە  ئەگەر  هەر چی  کناچێ   وەشڵێ  و  زەریفێ  و قسە  وەشێ  دنیای  هەنێ ، بەیا  وەرو  رەێش ، ئاننە  گوششا  پنە  مەذو. هەر کناچەکێ  وێش  وەشەش  مسیو.هەر دڵش  پاذێ  وەشا. وەلی  کناچێ  جار  جار دڵش  پەی  وێش  مەنو، کە تاتەیش  کەرەتێو  پەنەش  مەواچو ، چەمێذ  کاڵێنێ و قژێذ  وەشێنێ، یا  گوڵەکەم   فرە زەریفەنی .خو کناچێ  زەریفەو  قژ  زەردو   چەم  کاڵەنە.

کناچێ   یەواش  یەواش  گەورێ  بۆ. جە  بونەو  مەدرەسەیەو  چیوانێ  تەریو  مەێو  بازار  و گنو  ئاوەذانی .میاوۆ  خەڵکی   خاس و خرابی.  کەڕەتێو  میاوۆ  کورێوی  جوانی. کوڕە  جوانەکە  بە  کناچەکێ  ماچو،  فرە  چەمێذ  وەشێنێ و  قژێذ  زەردێنێ،  و  ئە چی  قسا. کناچێ  ئاننە  گوش  مەذو  پەنە. ملوۆە  پەی  یانەی. تاتەش  مەێوە   گرد  جەمێ  با. تاتەش  ماچو  بە  کناچەکێ  ئیتر  تۆ  گەورێ  بێێنی .مشیو  فرە  نەزیەیەرە . فرە  چەنی  کەسی  قسێ  نەکەری .وەختێو  یو  مەێو  پەی  یانەیما  ئەذەبە  بی. ئیتر  تۆ  روەو  ئازەبی  ملی و  ئە چی  قسا. کناچێ  سەرە وزورەو  مات  کەرو .قسێ  کوڕەکەی  مەیاوە  هوشش .پەی  وێش  ماچوو  ئینە  پوچی ئا  کوڕیچە  ئا  قسێشە  پنە  واتا.
ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نەوەشی ئەنناموو گیانیم چنیەنش،رۆبەڕۆ بێ هێزو بێ هێزتەر بوو.دوکتورەکێ دایم دەوا و دەرمانم پەی منویسا.گرکەسێ دڵداریم مدۆوە.ژەنەکێم رەنج و ئازارە کێشۆ.پلە بە پلە تاویاییم تەماشا کەرۆ و وێچش ئەجۆ خڕەرە ملۆ! مەزانی چننە دڵم گیریان.

وەرە وەرە  و کەم کەم هەرمانەم لڤێ وەرۆ.کوتووپڕ ئی نەوەشییە چۆکش پەنە دانێ. ژیوایم کامران و بەختەوەر بێ  .ژیوای بە گردوو وەشییەکاشۆ بە زەردەخەنە ئەی پێوایمۆ.ژەنێوە عال و یەرێ زاوەڕوێ لەش ساق و زەریفڵێم بێنێ.پاسە زانێنێ ژیوایمەنە هیچ کەم وکەسریەوەم نیا.یانە،ماشین،کەل و پەل و تازەی دلێ یانەی.داراو فرە وچێوا جە حەننا و وێمەنە بێنێ....

 کێ واچی جە تەمەنوو چل ساڵینە ویروو مەرگینە بی ؟! بەڵام ئی نەوەشییە گردوو چێوەکاش تێک وهەلا کەرد.ویروو مەرگی  دەروونمەنە تێکدایەوە یەکجارگەورەش خولقنا. چن بە پەلە پێسە وەرمێوە،ماچی حەر هیزی بێ کە جە کووجیەکێ زەمانوو زاوەڕۆییم بە وەشییەوە ،بێ خەبەر وبێ خەیاڵ رەمەڕەمالێ کەرێنێ.هەر چننە عومرو ئینسانی  سەرەوکۆی بلۆ،زەمان گورج و گۆڵ ملۆ وەرۆ.ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سڵام وەشەویسەکان- مانی نەوێدێ هیوادارەنان موەفەقێ بیدێ لێ ئینترنتیەنە چەمم کەفت ئاگادارییەکەیتان،فرە پەنەم وەش بێ ئەمنیچ بەشداری کەروو لێ بەرنامەکەیتانەنە . ڕاسەکێش ئەمن ئیسە نەینان جە ئاڵمانەنە و ئی داستانێچمە بە نامێ وێم نەنویسێنە.هەرچند بە زوانی پاوەئی نویسەنم.ئەگەر پەسەندەتان کەردە هەر کەسێوە کە وێتان بە سەڵاح زاندێ با بوانۆشۆ .پێشکەشەش کەروو بە کوڵوو جوانەکاو هەورامانی،بە تایبەت ئا جوانێ نا عیشقێوە پاک و ڕێک و پێکشان هەن. پێشکەشەش کەروو بە خەڵکی قسە وەشوو نۆدشەی.براتان- هەناسە هەورامی ئاڵمان

*********************

شه‌راوم نۆ مزگییه‌و  پاوه‌ی که‌رده‌بۆ ، ئی ده‌حفه‌ بژنه‌وو  ئی هه‌تیم سەرۆئەوەنیا‌ چه‌نی ئا سه‌ڵیتێ قسێش که‌ردێنێ ، پا توه‌رداسیه‌ مه‌پاچووشه‌ره‌.

هه‌ندیێوه‌ش له‌و ده‌س وره‌شه‌کرماشانیه‌کانۆ ئه‌سه‌بێ و نیابێش لێ ده‌سه‌سه‌ڕه‌ هه‌ورێشمه‌که‌و ده‌سیش نیاشه‌ره‌ ، نه‌وچاوش دابێ پێوه‌ره‌ ، وەروو وێشەرە بۆڵەبۆڵ کەرێ که‌س نیارێ وه‌رش ورته‌ که‌رۆ.

پیاکه‌، جوانه‌ن، خۆ سه‌ره‌ نمه‌وڕیۆ په‌یمان، چێشش په‌نه‌ که‌رم؟

ئی قسێ ئه‌ده‌یمه‌ یه‌کجاری بابه‌مش که‌رد گه‌نمه‌و سه‌روو ساجی.

هه‌ر تۆ  پێسه‌ په‌نه‌ که‌رد، ئینده‌ واتۆ : جوانه‌ن بازه‌ش،  تا هه‌ڕه‌ت دا سه‌ره‌شه‌ره‌، هه‌ر فوکولیێش وه‌شێ که‌ردێ و گجیێ باڵ ڕووتێش که‌ردێنه‌ و یه‌خێش وه‌ره‌دا، واتۆ وه‌شۆ په‌نه‌ مه‌گنۆ تا ڕۆش یاوا  ئارۆ . خودام به‌ هیچ دینێوه‌ نه‌پرسابۆ ، ئا فوکلیێشه‌ به‌ ئیورینگی مه‌پاچووره‌، ئی ده‌حفه‌ گجی باڵ ڕووت که‌رۆنه‌ و  یانه‌نه‌ بزیۆره‌، په‌یش مه‌که‌روو خرخاڵ.ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

(1)

چی زاڕۆڵێ بێدەنگ بانەو بانشانە! تۆ واچی شێخ ئامابۆ ؟ جاران بە زرم و کوتوو تەپڵ و دەفی زانێنمێ شێخی تەشریقش ئاردەن! ئیتر زاڕۆڵێ گەڕەکی" تلووکرماجی، پیرمکایەڵ ، باواخاکی و خەیری زیندە" وەنەو پیرەژەنێنە گلێرێ بێنمێوەو بە وەرێسە بییای یان بێبن و چێوی چا بابەتە پڕچێ وەشێ کەرێنمێ پەی وێما و چەنی دەروێشا بە "حەی و حەی ئەڵا" کۆوکەمەری ئارێنمێوە دەنگێ

 ئارۆ چیێش بیەن ؟ زاڕۆڵی پێسە جارانی وەششا نیا ، با قوللە بانۆ سەرە کێشوو ،ئا خەڵکە  چێش کەرۆ ؟ ڕووەو یانەو ئێمە مەیا!

کابرای مشکی بەسەر بەسام و هەیبەتەوە کووجییە گوینێوە سەرەش زنیۆو حەشاماتێوە فرە کەوتێبێنی شۆنیش ، یۆ سنووقەکەیش پەی هۆرگێرێ و یۆ سوارو هەسەرێش کەرێ و یۆیچ یانەو یانە گێڵنێش و ئی بان و ئەوبان جاڕ دێ : خـەتــەنـە کەرم ، خـەتـەنـە...؟

منی نیگبەتیش پێسەواچی گلاراویمه‌نه‌ و پەی شەڕی گێڵوو پەپوولە ئاسا  وێم  وست وەرو دەسیشا؟!
"
بدیە ئامریچڵێ "ئاخخخخخخخخخخخ ئیتر  نەزانام  شەوەنە یان ڕۆ، زەمین سوور کەرێوه‌ چەنی ونێ، خاسا چەنی بەشێوە جە لەشیت بڕاوە بەبێ ئانەی سڕت کەراو و ورازاشۆ ؟  ئانە بامه‌نۆ ساوڵۆن و پانسمان و ئیجۆرە چێوێ هەرباسشا نەبێ؟

بێمزەڕەت بی " مـەمـەدەلی" بەشێ خودای دان چی مشیۆ تۆ چەنەم بسانی و فڕەش دەی وەرو کت و تووتەی؟!

حەتمەن ماچۆ شیرینیو سونـەت کەردەیتا؟

ئەی خۆ مەتی "خوچێچ "کناچێ خـەتـەنـە کەرۆ چی پێسە ئی کابرایە جاڕش پەی مەداو شیرینیچ بەش مەکەراوە!

تۆ واچی ئی ماسە بێ موو بۆ؟!ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic