داستانێ کوڵێ هه‌ورامیانێ

کناچێوەی  چوار  ساڵێ  جە  یانێوەنە  بۆ. تاتەو  کناچێ ،کناچەکێش فرە  وەشە  مسیۆ.عاذەتو کناچێ  وێ  شیرین کەرێ. هەرچی  تاتەش  مەێوە ، وێش  وزونە   باوشیش و، دەس  کەرو  ملش. ماچش  کەرو ،قسێ  وەشێش  پەی کەرو.تاتەش  کارێوش  پنە  مە. گرد  ڕوێو  زووتەر  مەێوە  پەی  یانەی. چێوێ  وەشێش  پەی  مارو.  بەینو  تاتەی و کناچێ  فرە  وەش  بۆ. تاتە  کارێوش  پنە  مە  ئەگەر  هەر چی  کناچێ   وەشڵێ  و  زەریفێ  و قسە  وەشێ  دنیای  هەنێ ، بەیا  وەرو  رەێش ، ئاننە  گوششا  پنە  مەذو. هەر کناچەکێ  وێش  وەشەش  مسیو.هەر دڵش  پاذێ  وەشا. وەلی  کناچێ  جار  جار دڵش  پەی  وێش  مەنو، کە تاتەیش  کەرەتێو  پەنەش  مەواچو ، چەمێذ  کاڵێنێ و قژێذ  وەشێنێ، یا  گوڵەکەم   فرە زەریفەنی .خو کناچێ  زەریفەو  قژ  زەردو   چەم  کاڵەنە.

کناچێ   یەواش  یەواش  گەورێ  بۆ. جە  بونەو  مەدرەسەیەو  چیوانێ  تەریو  مەێو  بازار  و گنو  ئاوەذانی .میاوۆ  خەڵکی   خاس و خرابی.  کەڕەتێو  میاوۆ  کورێوی  جوانی. کوڕە  جوانەکە  بە  کناچەکێ  ماچو،  فرە  چەمێذ  وەشێنێ و  قژێذ  زەردێنێ،  و  ئە چی  قسا. کناچێ  ئاننە  گوش  مەذو  پەنە. ملوۆە  پەی  یانەی. تاتەش  مەێوە   گرد  جەمێ  با. تاتەش  ماچو  بە  کناچەکێ  ئیتر  تۆ  گەورێ  بێێنی .مشیو  فرە  نەزیەیەرە . فرە  چەنی  کەسی  قسێ  نەکەری .وەختێو  یو  مەێو  پەی  یانەیما  ئەذەبە  بی. ئیتر  تۆ  روەو  ئازەبی  ملی و  ئە چی  قسا. کناچێ  سەرە وزورەو  مات  کەرو .قسێ  کوڕەکەی  مەیاوە  هوشش .پەی  وێش  ماچوو  ئینە  پوچی ئا  کوڕیچە  ئا  قسێشە  پنە  واتا.
ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نەوەشی ئەنناموو گیانیم چنیەنش،رۆبەڕۆ بێ هێزو بێ هێزتەر بوو.دوکتورەکێ دایم دەوا و دەرمانم پەی منویسا.گرکەسێ دڵداریم مدۆوە.ژەنەکێم رەنج و ئازارە کێشۆ.پلە بە پلە تاویاییم تەماشا کەرۆ و وێچش ئەجۆ خڕەرە ملۆ! مەزانی چننە دڵم گیریان.

وەرە وەرە  و کەم کەم هەرمانەم لڤێ وەرۆ.کوتووپڕ ئی نەوەشییە چۆکش پەنە دانێ. ژیوایم کامران و بەختەوەر بێ  .ژیوای بە گردوو وەشییەکاشۆ بە زەردەخەنە ئەی پێوایمۆ.ژەنێوە عال و یەرێ زاوەڕوێ لەش ساق و زەریفڵێم بێنێ.پاسە زانێنێ ژیوایمەنە هیچ کەم وکەسریەوەم نیا.یانە،ماشین،کەل و پەل و تازەی دلێ یانەی.داراو فرە وچێوا جە حەننا و وێمەنە بێنێ....

 کێ واچی جە تەمەنوو چل ساڵینە ویروو مەرگینە بی ؟! بەڵام ئی نەوەشییە گردوو چێوەکاش تێک وهەلا کەرد.ویروو مەرگی  دەروونمەنە تێکدایەوە یەکجارگەورەش خولقنا. چن بە پەلە پێسە وەرمێوە،ماچی حەر هیزی بێ کە جە کووجیەکێ زەمانوو زاوەڕۆییم بە وەشییەوە ،بێ خەبەر وبێ خەیاڵ رەمەڕەمالێ کەرێنێ.هەر چننە عومرو ئینسانی  سەرەوکۆی بلۆ،زەمان گورج و گۆڵ ملۆ وەرۆ.ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سڵام وەشەویسەکان- مانی نەوێدێ هیوادارەنان موەفەقێ بیدێ لێ ئینترنتیەنە چەمم کەفت ئاگادارییەکەیتان،فرە پەنەم وەش بێ ئەمنیچ بەشداری کەروو لێ بەرنامەکەیتانەنە . ڕاسەکێش ئەمن ئیسە نەینان جە ئاڵمانەنە و ئی داستانێچمە بە نامێ وێم نەنویسێنە.هەرچند بە زوانی پاوەئی نویسەنم.ئەگەر پەسەندەتان کەردە هەر کەسێوە کە وێتان بە سەڵاح زاندێ با بوانۆشۆ .پێشکەشەش کەروو بە کوڵوو جوانەکاو هەورامانی،بە تایبەت ئا جوانێ نا عیشقێوە پاک و ڕێک و پێکشان هەن. پێشکەشەش کەروو بە خەڵکی قسە وەشوو نۆدشەی.براتان- هەناسە هەورامی ئاڵمان

*********************

شه‌راوم نۆ مزگییه‌و  پاوه‌ی که‌رده‌بۆ ، ئی ده‌حفه‌ بژنه‌وو  ئی هه‌تیم سەرۆئەوەنیا‌ چه‌نی ئا سه‌ڵیتێ قسێش که‌ردێنێ ، پا توه‌رداسیه‌ مه‌پاچووشه‌ره‌.

هه‌ندیێوه‌ش له‌و ده‌س وره‌شه‌کرماشانیه‌کانۆ ئه‌سه‌بێ و نیابێش لێ ده‌سه‌سه‌ڕه‌ هه‌ورێشمه‌که‌و ده‌سیش نیاشه‌ره‌ ، نه‌وچاوش دابێ پێوه‌ره‌ ، وەروو وێشەرە بۆڵەبۆڵ کەرێ که‌س نیارێ وه‌رش ورته‌ که‌رۆ.

پیاکه‌، جوانه‌ن، خۆ سه‌ره‌ نمه‌وڕیۆ په‌یمان، چێشش په‌نه‌ که‌رم؟

ئی قسێ ئه‌ده‌یمه‌ یه‌کجاری بابه‌مش که‌رد گه‌نمه‌و سه‌روو ساجی.

هه‌ر تۆ  پێسه‌ په‌نه‌ که‌رد، ئینده‌ واتۆ : جوانه‌ن بازه‌ش،  تا هه‌ڕه‌ت دا سه‌ره‌شه‌ره‌، هه‌ر فوکولیێش وه‌شێ که‌ردێ و گجیێ باڵ ڕووتێش که‌ردێنه‌ و یه‌خێش وه‌ره‌دا، واتۆ وه‌شۆ په‌نه‌ مه‌گنۆ تا ڕۆش یاوا  ئارۆ . خودام به‌ هیچ دینێوه‌ نه‌پرسابۆ ، ئا فوکلیێشه‌ به‌ ئیورینگی مه‌پاچووره‌، ئی ده‌حفه‌ گجی باڵ ڕووت که‌رۆنه‌ و  یانه‌نه‌ بزیۆره‌، په‌یش مه‌که‌روو خرخاڵ.ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

(1)

چی زاڕۆڵێ بێدەنگ بانەو بانشانە! تۆ واچی شێخ ئامابۆ ؟ جاران بە زرم و کوتوو تەپڵ و دەفی زانێنمێ شێخی تەشریقش ئاردەن! ئیتر زاڕۆڵێ گەڕەکی" تلووکرماجی، پیرمکایەڵ ، باواخاکی و خەیری زیندە" وەنەو پیرەژەنێنە گلێرێ بێنمێوەو بە وەرێسە بییای یان بێبن و چێوی چا بابەتە پڕچێ وەشێ کەرێنمێ پەی وێما و چەنی دەروێشا بە "حەی و حەی ئەڵا" کۆوکەمەری ئارێنمێوە دەنگێ

 ئارۆ چیێش بیەن ؟ زاڕۆڵی پێسە جارانی وەششا نیا ، با قوللە بانۆ سەرە کێشوو ،ئا خەڵکە  چێش کەرۆ ؟ ڕووەو یانەو ئێمە مەیا!

کابرای مشکی بەسەر بەسام و هەیبەتەوە کووجییە گوینێوە سەرەش زنیۆو حەشاماتێوە فرە کەوتێبێنی شۆنیش ، یۆ سنووقەکەیش پەی هۆرگێرێ و یۆ سوارو هەسەرێش کەرێ و یۆیچ یانەو یانە گێڵنێش و ئی بان و ئەوبان جاڕ دێ : خـەتــەنـە کەرم ، خـەتـەنـە...؟

منی نیگبەتیش پێسەواچی گلاراویمه‌نه‌ و پەی شەڕی گێڵوو پەپوولە ئاسا  وێم  وست وەرو دەسیشا؟!
"
بدیە ئامریچڵێ "ئاخخخخخخخخخخخ ئیتر  نەزانام  شەوەنە یان ڕۆ، زەمین سوور کەرێوه‌ چەنی ونێ، خاسا چەنی بەشێوە جە لەشیت بڕاوە بەبێ ئانەی سڕت کەراو و ورازاشۆ ؟  ئانە بامه‌نۆ ساوڵۆن و پانسمان و ئیجۆرە چێوێ هەرباسشا نەبێ؟

بێمزەڕەت بی " مـەمـەدەلی" بەشێ خودای دان چی مشیۆ تۆ چەنەم بسانی و فڕەش دەی وەرو کت و تووتەی؟!

حەتمەن ماچۆ شیرینیو سونـەت کەردەیتا؟

ئەی خۆ مەتی "خوچێچ "کناچێ خـەتـەنـە کەرۆ چی پێسە ئی کابرایە جاڕش پەی مەداو شیرینیچ بەش مەکەراوە!

تۆ واچی ئی ماسە بێ موو بۆ؟!ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 12 شهریور 1392 :: نویسنده : نسیم هه‌ورامان

سویچه كه ش  سه رو فه رشه كه ینه  فره دا  په ی  ژه نه كیش  و واتش  ئیتر یه ك  رو  ته ر  مسافركه شی  مه كه رو.واتــش ئیتر ئاوه زم  په ی  نه مه نه ن و ئه گه ر  قه رار  بو  دریژه  ده و  پی  هه رمانی ،كــاری ئه سلی ویم ئیــــداره نه جه ده س مده و.شونیشه ره جه  ئاخرین مسافره كاش واتش كی په نج نه فه ری بینی و متاوو  ویرشــانه كه رووه. ژه نه كــیش قالومه قال كه ری كی شایدا زه ری فره ته رش گه ره ك بیه بو چه نه شا كی نه وه سینیره و حه قشا بیه ن ئادی مه جبور به ئاكاریه كه را. به لام ئاد به ده نگی به رز نه رناش: جه ژیوایـــشه نه  دیه نش مالو خه لكی بوه رو یا قرانیوی زیاده جه یوی پسانو ؟ مشته كوله ش كوا زه مینه ره و چنیش واتش: ئه ری ئاد ته ماعیا؟ ژه نه كیــش ده سش كه رد گره وه ی و واتــش: هیچ مه زانو ،به لام ئا په نج نه فه ره چی مشو چنی ئادی پاسه كه را؟ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چۆکڵێش کۆ کەردێوە و نیەشەو سەرو یۆی ، ئەشقارتێش تەقنا ، ئەیر گیسیانە،  گرد لەیوی ئێرش گێرت . بە هیچ لەونێۆ  نەکۆشیوە ،  فرە تەرسێ بێ ، نەزانێ  چێش  کەرۆ ، کە  بە دەنگ وبانگی وەرمەنە چلاکیارە . زاناش وەرمش دیەن  ئۆخەیوش کەردو فرە وە ش حاڵە بیە .  هورستەو پیاکەش های کەردەۆ ، لوا پەی هۆدەو(١) زاوڵەکاو دوە کورە گەورەکەش وەرمەنە هۆرزنەێۆە . دەس و دیمش گێرت و نماکێش وەنە . ئارومێۆکاڵێشا بێنێ . هاردەکێش کەنوەکەنە (٢) بەرئاردێ ودەسش  کەرد بە هەمیر  شێلتەی ، فەرە مێزەکێش (٣) پەمپ داو گیسناشینەو  خەریکۆ نان پەتەی بیە. 


ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

گێڵناوه‌ ئه‌وسا دڤێ براڵێ بیێنێ که‌ هه‌رڤێ پاڵوو هه‌نترینیه‌نه‌ زه‌مینشا بیه‌ن و چاگه‌ گه‌نمێشا کاڵه‌ینه‌ و به‌ وره‌ته‌ی گه‌نمێ ژیوه‌ینێ . یۆشا که‌ گه‌وره‌ته‌ر بیه‌ن ژه‌ن و زاوڵه‌ش بیه‌ن و ئه‌وشا هه‌ڵای ژه‌نیش نارذێنه‌ . وه‌روو ئانه‌یه‌ که‌ زه‌مینه‌کێشا پاڵوو یۆیه‌نه‌ بیێنێ وه‌ختوو خه‌رمانی هه‌رشه‌وێوه‌ یۆشا چه‌مذاری هه‌رڤێ خه‌رمانه‌کاش که‌رذه‌ن . ئا شه‌وه‌ که‌ نۆبه‌و برا کۆلاله‌که‌ی بیه‌ن وه‌ختێو نیمه‌شه‌و یاوان و که‌س نه‌بیه‌ن پاگه‌نه‌، وه‌روو وێشه‌ره‌ واته‌نش : من پیه‌یوی بێ ژه‌ن و یانه‌نا و کڵفه‌ت بار نیه‌نا و وه‌ی که‌رذه‌ی زاوڵام نیا مله‌وه‌ به‌ڵام کاکه‌م ژه‌ن و زاوڵه‌ش هه‌ن و مشیۆم فره‌ته‌ر جه‌ من خه‌رج که‌رۆ .


ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چا وه‌خته‌نه‌ که‌ هه‌یاس تؤ ڕانکه‌ هه‌ڕینه‌کاش و فه‌ره‌نجیه‌ چڵا به‌رده‌که‌یش خه‌ریکو ئه‌ۉه‌نیای که‌ڵه‌که‌ وڕاکې بې، باسام به‌ ده‌سڕه‌ هۆرېشمېنه‌که‌و ملیشۆ و چېۉېۉ بنه‌و که‌شیشه‌نه‌ زیانه‌ لاش

باسام ـ  حه‌مه‌ ئامانا تا ۉاچوت!

هه‌یاس ـ باسام مه‌رحه‌با. خېر به‌ی، خێر بؤ فه‌رماۉه‌. گه‌ره‌کتا چېش ۉاچی؟ ئا قؤته‌ره‌ چېشا په‌نه‌ت؟

ـ ئینه‌ په‌یکه‌را وه‌شم که‌رده‌ن، په‌یکه‌ر. مزانی په‌یکه‌ر چېشا؟

ـ ئه‌رې باسام گیان، مزانو په‌یکه‌ر چېشا، ده‌ی ئینه‌ چېشش ئۆ په‌یکه‌ری مشؤ؟ په‌یکه‌رو چېشیا؟

باسام ـ ئینه‌ په‌یکه‌رو بابای ڕه‌حمه‌تیما، ئه‌ها ته‌ماشه‌و ملیش که‌ره‌! ته‌ماشه‌و چه‌ماش که‌ره‌! گرد چېۉش عه‌ین بابام.ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 8 شهریور 1392 :: نویسنده : نسیم هه‌ورامان
وێره‌گا وه‌خته‌ تیجیۆ ڕۆجیاروو هامنی هازیش چنه‌ بڕیه‌یبێ و وه‌ره‌تاو، هه‌روه‌ره‌نه‌ کۆڵێ سه‌رکه‌له‌کاو نۆدشه‌یه‌وه‌ ڤه‌زه‌ی ڤه‌زێره‌‌، سه‌رمه‌ڕ1 و لامرۆیا2 سه‌یوه‌رشا چنه‌ مجیابێره‌. شنه‌و شه‌ماڵی ختلێ وه‌زه‌کا دێ و فۆکلێشا دژنێ. چنی سه‌رکۆی ڕه‌فێقیم هانه‌و مه‌جنوون ڕیانه‌و به‌ره‌نۆیه‌نه3کزووڵه‌ما که‌رذه‌بێ، قه‌ڵوه‌زوو ئاوه‌کێ و هاڕه‌و ده‌ره‌ی ئه‌وپه‌ڕوو وه‌شیه‌نه‌ گڕه‌وشارما دێ. هه‌ر دوه‌ما وڕێ بیێبێنمێ هانه‌چه‌مه‌که‌ینه‌ و قسێ نه‌که‌رێنمێ چنی هه‌نترینی. تێکه‌ڵ چنی بێ­ ده‌نگی ئێمه‌ پاسه‌ ئه‌ی وه‌روو خیاڵیم په‌له‌وه‌ریچ باڵ نه‌شانێ. ها خه‌ریک بێ ویرێ به‌رامه‌وه‌ هه‌ر ویشه‌وه‌ داش سه‌ره‌مه‌ڤره‌ باسوو ده‌مقڕه‌که‌و وێم و تاته‌یم که‌ په‌رێ­شه‌وێ بیه‌بێما که‌رووش په‌ی. ئاخر چی دویه‌ر ساڵه‌نه‌ که‌ پێسمه‌ سه‌ر ئامان و له‌شوو ئیذی و ئه‌ویم نه‌مه‌نه‌ن ته‌نیا چنی سه‌رکۆی ڕه‌حه‌ته‌نا و قسۆ دڵیم لاشه‌وه‌ که‌روو.چی ماوه‌نه‌ فره‌ مه‌ینه‌ت و مه‌راره‌توو خه‌ڵکیم کێشته‌ن. چینه‌یه‌ که‌ گرذ شێتم مزانا شکه‌م نیه‌نه‌ به‌ڵام بڕێوشا وه‌روو ئانه‌یه‌ خوا نه‌گێرۆشا ڤنه‌ وه‌ره‌ڕوو مه‌ذامه‌نه‌ ڕوه‌! و بڕێوته‌رشا خوه‌شا مه‌ی و دلێڕاسه‌و بازاریه‌نه‌ لاقرتیێم پنه‌ که‌را و چڕا شۆنیمه‌ره‌ ئاواته‌ شێت!. سه‌رکۆ پێسه‌ هیچکامی نیا و جۆرێو گۆش مذارۆنه‌ قسام ئه‌جیۆم شێتم مه‌زانۆ!. چڕانێش ڤنه

 سه‌رکۆ......سه‌رکۆ، ویرا نقم که‌رذه‌بێ. دالێو تن چڕانێ سه‌رکۆ 

ئێننه‌ خراب چڵه‌کیاره. خوڕا ملمه‌ره‌. ئینه‌ تۆ مه‌زانی پێسه‌ بنیاذمی چڕی یۆی؟ 

واتم واز باره‌ ئا قسا.گۆش گێره‌ با گێڵنووته‌وه‌ په‌ی چه‌نی په‌رێ­شه‌وێ چنی تاته‌یم گیریه‌یمێنه‌ ڤرێڤادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic